Bespreken in de klas

Op deze pagina staan links naar sites en instellingen die jouw juf of meester helpen kindermishandeling in de klas te bespreken.

Er zijn organisaties die voorlichting geven over kindermishandeling. Veelal gaan zij met kinderen en jongeren in gesprek over de nare dingen die je kunt meemaken. Soms bieden zij een lespakket aan, al dan niet met begeleiding in de klas. Hieronder vind je een aantal van deze organisaties.

Teamscholing

Je kunt ook een lezing of studiedag aanvragen voor het omgaan met de gevolgen van aces, trauma en kindermishandeling. Deze worden gegeven door Anton Horeweg, auteur van o.a. De traumasensitieve school en Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Scrol omlaag.

Horeweg, A.(2021). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap.

Organisaties

Team Kim: Jongeren die zelf (helaas) ervaring hebben met kindermishandeling of misbruik, komen voorlichting geven aan kinderen of jongeren (bao en vo).

Marietje Kessels Project: De trainers maken gebruik van Rots en Water,  werken veel fysiek en bespreken thema’s als kindermishandeling en pesten. Alleen omgeving Tilburg.

Schildje: Een lespakket dat kindermishandeling bespreekbaar maakt. Geschikt voor onderbouw en middenbouw.

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap: Dit is een lespakket dat kindermishandeling en andere aces ( vechtscheiding, verlies van een gezinslid, pesten, enz), bespreekbaar maakt. Geschikt voor groep 7, 8 en de brugklas.

Stoppestennu: De stichting Stoppestennu heeft lespakketten om pesten bespreekbaar te maken. Ook vind je er veel lesideeën.

Teamtrainingen en lezingen over aces, trauma en kindermishandeling.

Lespakketten

Gevolgen kindermishandeling, aces en trauma in de klas

Voor leerkrachten zijn er studiebijeenkomsten mogelijk over de gevolgen van aces en trauma en wat je daarvan merkt in je klas. Traumasensitief lesgeven kan veel kinderen helpen. Leer ook kijken door een traumabril. Anton Horeweg, auteur van o.a. De traumasensitieve school, helpt u graag kennis te nemen van traumasensitief lesgeven. Ga daarvoor naar www.gedragsproblemenindeklas.nl of gebruik de QR code.

Praten met kinderen

Er zijn workshops voor leraren om te praten met kinderen als zij vermoeden dat er iets aan de hand is. Wat zeg je wel en wat beslist niet? Marike van Gemert is expert op dat gebied, auteur van het boek Praten met kinderen en helpt je graag op weg. Ga naar www.academiepratenmetkinderen.nl of gebruik de QR code.

Hulp bij kindermishandeling

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap voor groep 7 en 8

Met dit boek kun je kinderen een referentiekader geven en zo bijdragen aan de preventie of het opmerken van kindermishandeling. Het boek is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en is geschreven door Anton Horeweg. Bij het boek hoort een korte handreiking en een lesvoorbereiding per hoofdstuk. Het is mogelijk om bij aanschaf een gratis online bijeenkomst te krijgen over het gebruik in de klas (Zie voorwaarden).

Bestel of bekijk Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Of gebruik de QR code.

Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap

Het Klokhuis

Het klokhuis heeft 4 afleveringen gemaakt om kindermishandeling te bespreken.

Je kunt ook de QR code gebruiken.

Theatervoorstellingen met lespakketten

Theatervoorstelling

De toneelgroep Kei-hart, speelt de voorstelling Breek. Een voorstelling over huiselijk geweld. Met lesmateriaal.

Leeftijdsgroep 10-15 jaar.

Bekijk de info op www.kei-hart.nl

Je kunt ook de QR code gebruiken.

Theatervoorstelling

De theatergroep Schott in de rose speelt Griezelgeheim. Een voorstelling over slechte en goede geheimen (seksueel misbruik)

Leeftijdsgroep 4-12 jaar.

Bekijk de info op www.schottinderose.com

Je kunt ook de QR code gebruiken.

Social Media

Menu